≡ Menu

Vi anordnar seminarier och föreläsningar för personal som arbetar med barn och ungdomar i behov av extra stöd och stimulans men även för olika personalgrupper inom omsorg och äldreomsorg.

Exempel på innehåll i våra kurser

  • Hur man bygger upp sinnestimulerande miljöer
  • Pedagogiska rum för alla sinnen praktiska råd, idéer och pedagogiska förslag
  • Aktivitetsområden /utvecklingsområden
  • Bemötande och förhållningssätt

Exempel på innehåll i Assistentutbildning/Fortbildning

  • Styrdokument
  • Assistentuppdraget
  • Bemötande och förhållningssätt
  • Samverkan mellan olika aktörer
  • Funktionsnedsättningar

Artikel ur Stockholms Stads Utbildningsförvaltnings tidskrift LÄRA nr 2-2016